Hotel Name Rating
New Ashok Economy
Krishna Economy

Hotel Name Rating
Surya Palace 2 Star
Devi Mahal 2 Star
Durga Residency 2 Star

Hotel Name Rating
JMK International 3 Star
Asia Shripati 3 Star
Ambica 3 Star

Hotel Name Rating
Atrium On The Greens 4 Star
AMR 4 Star
Devi Grand 4 Star
Hotel Name Rating
Mount Shivalik Economy
Kassal Heights Economy

Hotel Name Rating
Asia The Oasis Resort 2 Star
Jai Skahan 2 Star

Hotel Name Rating
Samson 3 Star
Trinetar Resort 3 Star

Hotel Name Rating
Patnitop Heights 4 Star
Green Top 4 Star

Hotel Name Rating
Highland Resort Economy
Pine Cliff Resort Economy

Hotel Name Rating
Highlands 2 Star
Hill View 2 Star
Grand Abdullah 2 Star

Hotel Name Rating
Paradise Inn 3 Star
Baisaran 3 Star
ssValley View Resort 3 Star

Hotel Name Rating
Pine Spring 4 Star
Mount View 4 Star
Kolahoi Green Resort 4 Star
Hill Top 4 Star


Hotel Name Rating
Affarwat 2 Star
Gulmarg Resort 2 Star

Hotel Name Rating
Khaleel Palace 3 Star
Alpine Ridge 3 Star
Royal Park 3 Star
The Meadows 3 Star
Hotel Name Rating
Hill Top 4 Star
Pine Spring 4 Star
Grand Mumtaz Resort 4 Star
Heevan Retreat 4 Star


Hotel Name Rating
Al Zahoor Inn Economy
Feast Inn Economy
Grand Tabiyah Economy

Hotel Name Rating
Al Mehar 2 Star
Grand Habib 2 Star

Hotel Name Rating
Royal Batoo 3 Star
Royal Khazir 3 Star
The Pride Inn 3 Star
Royal Arabia 3 Star

Hotel Name Rating
Pine Spring 4 Star
Comrade Inn 4 Star
Solar Residency 4 Star

Hotel Name Rating
New Peony Deluxe
New Maharaja Palace Deluxe
New Jacquline Deluxe
Gurkha 4 Star Rating

Hotel Name Rating
Dawn Houseboats Deluxe
Hotel Name Rating
Glacier Heights 2 Star
Divine Inn 2 Star
Thajwas Glacier 2 Star

Hotel Name Rating
Snow Land 3 Star

Hotel Name Rating
Tranquil Retreat 4 Star
Villa Himalaya 4 Star
Rah Villa 4 Star
Hotel Name Rating
Green Land Economy

Hotel Name Rating
D’Zojila 2 Star
Siachen 2 Star

Hotel Name Rating
Zojila Residency 3 Star

Hotel Name Rating
Panorama Economy
Chube Economy
Horizon Economy

Hotel Name Rating
The Kaal 2 Star
Nalanda Ladakh 2 Star
Mahey Retreat 2 Star

Hotel Name Rating
Caravan Centre 3 Star
Namgyal Palace 3 Star
City Palace 3 Star

Hotel Name Rating
The Druk 4 Star
Ladakh Residency 4 Star
Grand Himalaya 4 Star
BOOK NOW